Category Archives: Trading

5 lời khuyên đầu tư với tài khoản nhỏ

silver and gold round coins in box
Photo by NeONBRAND on Unsplash

Khi bắt đầu giao dịch chúng ta muốn kiếm được nhiều tiền và trở thành tỉ phí vào cuối tháng. Động lực tuyệt vời này có thể bị cắt bỏ dễ dàng nếu không tuân thủ theo chiến lược và kế hoạch đơn giản.

Khi tôi bắt đầu giao dịch tôi vào 100$ và mất tất cả chỉ trong tháng. Tôi đã không chú ý đến kế hoạch và quy tắc tài chính cá nhân của mình, điều này khiến tôi thua lỗ rất nhiều trong những bước đầu tiên tham gia giao dịch.

Biết 5 mẹo này sẽ giúp ích cho bạn nếu bạn mới bắt đầu giao dịch và sử dụng tài khoản nhỏ.

1. Thực hiện theo kế hoạch tài chính, KHÔNG BAO GIỜ ALL-IN.

Vâng, để lập kế hoạch tài chính, bạn cần phải nghiên cứu nó trước, nếu bạn không có kiến thức về tài chính. ĐỪNG ALL-IN, đây không phải là trò đùa, hãy dừng lại ngay! NHỎ hay LỚN cũng như nhau trong giao dịch, và hãy xem các giao dịch của bạn một cách cẩn thận.

2. Dùng ít công cụ hơn, giảm số lượng giao dịch.

HÃY TẬP TRUNG. Một lần nữa, ÍT cũng như NHIỀU, NHỎ cũng như LỚN. Tìm hiểu một hoặc hai loại tài sản, tìm hiểu bản chất của chúng và hành vi biểu đồ thông thường. Điều này sẽ giúp bạn tập trung và bắt đầu mở các giao dịch có lãi.

3. Tránh các tài sản biến động mạnh; Giao dịch tài sản có khối lượng lớn.

Chọn một hoặc hai loại tài sản có khối lượng giao dịch lớn, chỉ nên giao dịch mỗi chúng. Đừng tiền vào cổ phiếu hoặc ngoại tệ chỉ vì chúng có giá thấp.

4. Sử dụng khung thời gian cao hơn, không scalping.

Hầu hết các nhà giao dịch mới đều mất tiền trong những tháng đầu tiên chỉ vì họ cố gắng mở rộng quy mô, cảm xúc của bạn trở nên điên cuồng và rủi ro tăng lên nhanh chóng. Bắt đầu thực hiện một-hai giao dịch mỗi tuần và xem nó sẽ diễn ra như thế nào, điều này sẽ giải phóng áp lực và thư giãn.

5. Chấp nhận thua lỗ, lên kế hoạch có thể mất bao nhiêu.

Vấn đề lớn nhất của tất cả các nhà giao dịch là suy nghĩ theo tỷ lệ phần trăm về tổn thất, cách này sẽ chỉ làm tăng tổn thất. Hãy suy nghĩ về tiền bạc và lập kế hoạch cho bạn số tiền thua lỗ có thể chấp nhận được.

Chú thích

Nguồn bài viết https://www.tradingview.com/chart/BTCUSD/cL1mUIVQ-5-TIPS-FOR-SMALL-ACCOUNTS/

Calculate MA, SMA indicators in Pandas

Tiếp theo bài viết https://toan.co/prepare-dataset-for-backtest-strategy/ mình sẽ tính các chỉ số SMA, EMA trên Pandas

df['SMA7'] = df.Close.rolling(5).mean()
df['SMA14'] = df.Close.rolling(14).mean()

df['EMA10'] = df.Close.ewm(span=10, adjust=False).mean()
df['EMA20'] = df.Close.ewm(span=20, adjust=False).mean()

# plot
df.head(500)[['SMA7', 'SMA14', 'EMA10', 'EMA20']].plot(figsize=(15, 10))

Nguyên tắc 2%

Quy tắc 2% là một chiến lược đầu tư trong đó nhà đầu tư rủi ro không quá 2% vốn khả dụng của họ cho bất kỳ giao dịch nào. Để thực hiện quy tắc 2%, trước tiên nhà đầu tư phải tính toán 2% tài khoản giao dịch hiện có của họ là bao nhiêu:

Ví dụ tài khoản $5,000.00 tương đương với $100,00 rủi ro cho mỗi giao dịch.

Bài học rút ra chính

Quy tắc 2% là một chiến lược đầu tư trong đó nhà đầu tư rủi ro không quá 2% vốn khả dụng của họ cho bất kỳ giao dịch nào. Để áp dụng quy tắc 2%, trước tiên nhà đầu tư phải xác định vốn khả dụng của họ. Lệnh cắt lỗ có thể được thực hiện để duy trì ngưỡng rủi ro quy tắc 2% khi điều kiện thị trường thay đổi.

Cách hoạt động của Quy tắc 2%

Quy tắc 2% là một hạn chế mà các nhà đầu tư áp đặt đối với các hoạt động giao dịch của họ để duy trì các thông số quản lý rủi ro được chỉ định.

Ví dụ: một nhà đầu tư sử dụng quy tắc 2% và có tài khoản giao dịch 100.000 đô la, rủi ro không quá 2.000 đô la – hoặc 2% giá trị của tài khoản – đối với một khoản đầu tư cụ thể. Bằng cách biết phần trăm vốn đầu tư có thể bị rủi ro, nhà đầu tư có thể làm việc lùi lại để xác định tổng số quy mô lô sẽ mua. Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các lệnh cắt lỗ để hạn chế rủi ro giảm giá.

Trong trường hợp điều kiện thị trường thay đổi, nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh dừng để hạn chế khả năng bị lỗ chỉ chiếm 2% tổng vốn giao dịch của họ. Ngay cả khi một nhà giao dịch trải qua mười lần thua lỗ liên tiếp, sử dụng chiến lược đầu tư này, họ sẽ chỉ khiến tài khoản của họ giảm 20%.

Quy tắc 2% có thể được sử dụng kết hợp với các chiến lược quản lý rủi ro khác để giúp bảo toàn vốn của nhà giao dịch. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể ngừng giao dịch trong tháng nếu số vốn tối đa cho phép mà họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro đã được tới ngưỡng.

Prepare dataset for backtest strategy

Binance Vision provide archive dataset of coins for easy download access. In this article I will guide you to get data of BTCUSDT (spot market) in 2020 kline format.

# run this code in Jupyter notebook or Google Colab
!for i in `seq -w 1 12`; do wget https://data.binance.vision/data/spot/monthly/klines/BTCUSDT/1h/BTCUSDT-1h-2020-$i.zip; done; \
unzip -o "*.zip"

Data should be downloaded in the current work directory.

Let’s process this data

import pandas as pd

def load_files(filenames):
  for filename in filenames:
    yield pd.read_csv(filename, usecols=(range(0, 6)), names=['Open Time', 'Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume'])


df = pd.concat(load_files(glob.glob(os.path.join('', "*.csv"))))
df['Open Time'] = pd.to_datetime(df['Open Time'], unit='ms')
df = df.set_index('Open Time')
df = df.sort_index()

Dataset loaded and sorted to Pandas Dataframe.

Yo, try to visual to graph using matplotlib

import matplotlib.pyplot as plt

from matplotlib.pyplot import figure

figure(figsize=(30, 20), dpi=80)

plt.plot(df['Close'], label='Close')

plt.legend()
plt.title('BTCUSDT in 2020')
plt.show()

Recap:

  • Use archive data instead of api fetch for fast init dataset.
  • Load data to dataframe (must sort_index before) and visual.

Next step:

  • Add simple indicators for find trading signals.