Nguyên tắc 2%

Quy tắc 2% là một chiến lược đầu tư trong đó nhà đầu tư rủi ro không quá 2% vốn khả dụng của họ cho bất kỳ giao dịch nào. Để thực hiện quy tắc 2%, trước tiên nhà đầu tư phải tính toán 2% tài khoản giao dịch hiện có của họ là bao nhiêu:

Ví dụ tài khoản $5,000.00 tương đương với $100,00 rủi ro cho mỗi giao dịch.

Bài học rút ra chính

Quy tắc 2% là một chiến lược đầu tư trong đó nhà đầu tư rủi ro không quá 2% vốn khả dụng của họ cho bất kỳ giao dịch nào. Để áp dụng quy tắc 2%, trước tiên nhà đầu tư phải xác định vốn khả dụng của họ. Lệnh cắt lỗ có thể được thực hiện để duy trì ngưỡng rủi ro quy tắc 2% khi điều kiện thị trường thay đổi.

Cách hoạt động của Quy tắc 2%

Quy tắc 2% là một hạn chế mà các nhà đầu tư áp đặt đối với các hoạt động giao dịch của họ để duy trì các thông số quản lý rủi ro được chỉ định.

Ví dụ: một nhà đầu tư sử dụng quy tắc 2% và có tài khoản giao dịch 100.000 đô la, rủi ro không quá 2.000 đô la – hoặc 2% giá trị của tài khoản – đối với một khoản đầu tư cụ thể. Bằng cách biết phần trăm vốn đầu tư có thể bị rủi ro, nhà đầu tư có thể làm việc lùi lại để xác định tổng số quy mô lô sẽ mua. Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các lệnh cắt lỗ để hạn chế rủi ro giảm giá.

Trong trường hợp điều kiện thị trường thay đổi, nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh dừng để hạn chế khả năng bị lỗ chỉ chiếm 2% tổng vốn giao dịch của họ. Ngay cả khi một nhà giao dịch trải qua mười lần thua lỗ liên tiếp, sử dụng chiến lược đầu tư này, họ sẽ chỉ khiến tài khoản của họ giảm 20%.

Quy tắc 2% có thể được sử dụng kết hợp với các chiến lược quản lý rủi ro khác để giúp bảo toàn vốn của nhà giao dịch. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể ngừng giao dịch trong tháng nếu số vốn tối đa cho phép mà họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro đã được tới ngưỡng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *